default logo

Aanmelden voor kinderopvang in Delden

Aanmelden voor kinderopvang in Delden, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peutergroep Twickelo kan via ons aanmeldingsformulier.
U kunt hier de pdf van het aanmeldingsformulier downloaden.

Ingevuld en ondertekend kan het worden afgegeven bij: Kindcentrum La Luna (o.a. buitenschoolse opvang), Langestraat 155 in Delden.