Oudercommissie

Doel van de oudercommissie is de communicatie tussen Kindcentrum La Luna en de ouders te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de opvang op ons Kindcentrum te waarborgen. Medewerkers en directrice hebben geen zitting in deze oudercommissie. Wel wordt de directrice af en toe uitgenodigd om zaken toe te lichten.

Wilt u meer informatie over of deel uitmaken van de oudercommissie, bel of stuur ons even een mailtje.