Kwaliteit en veiligheid

Al onze ruimtes voldoen aan alle gestelde eisen. Jaarlijks voert de GGD in opdracht van de gemeente inspecties uit aan de hand van de wet kinderopvang.

Inspectie

Ook Kindcentrum La Luna wordt jaarlijks getoetst. De GGD is toezichthouder en voert inspecties uit in opdracht van de gemeente waarbij wordt onderzocht of er voldaan wordt aan de basis voorwaarden van kinderopvang (het accent ligt op de pedagogische praktijk). Na dit onderzoek volgt een inspectie rapport met de bevindingen dat ter inzage ligt op de locaties en op de website wordt gezet.

Veiligheid en gezondheid is onze verantwoording, de GGD inspecteur toetst of de veiligheid en gezondheid in voldoende mate is gewaarborgd. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak ervan. Waar nodig treffen zij maatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Opleidingen

Onze leidsters hebben de benodigde opleiding (SPW-3), zijn bovendien allemaal BHV-er en in het bezit van kinder EHBO. Omdat de buitenschoolse opvang maar beperkte uren is geopend maken wij geen gebruik van stagiaires.

Buiten het feit dat we zelf voorstander zijn van voldoende aandacht voor elk kind, is onze bezetting ook aan regels gebonden. We houden ons aan het gestelde leidster/ kind ratio, met als maximum 1 leidster op 11 kinderen. Op onze locatie Azelo bestaat uit èèn groep met  maximaal 11 kinderen. En op de locatie van het voetbalveld zijn er twee groepen met drie speelruimtes met in totaal plek voor 40 kinderen.

Een leidster is echter nooit alleen, ook al zal dit qua aantal kinderen prima kunnen. Op ieder moment is extra ondersteuning gewaarborgd door mensen die op het sportcomplex of school aanwezig zijn of door een extra leidster op de groep.

La Luna is een officiële kinderopvang.

We staan als buitenschoolse opvang ingeschreven bij het Landelijk register Kinderopvang.