Activiteiten bij Kindcentrum La Luna

Bij alle georganiseerde activiteiten geldt dat de individualiteit van het kind wordt gerespecteerd. Deelname aan activiteiten is niet verplicht, er moet vrijheid zijn voor eigen keuzes. Daarbij gaat het meer om het plezier van het bezig zijn dan om het eindproduct.

Wij bieden diverse activiteiten die het kind stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. De resultaten van de activiteiten zullen lang niet altijd zichtbaar zijn als tekening of “werkje”. Een koprol, een liedje, een met de groep gemaakt werkstuk of een “circusact” zijn voor ons bijzonder waardevolle prestaties.

Muziek, beweging en zang vormen ook een belangrijk onderdeel in de aangeboden activiteiten. Bij buitenspelen of spelen binnen doen de leidsters ook actief mee met (een gedeelte van) de kinderen bij groepsspelletjes of fantasiespelen.