Pedagogisch beleidsplan

Kindcentrum La Luna levert kwalitatief hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang. Hiervoor hebben we een Pedagogisch beleidsplan opgesteld waarmee wij een waardevolle bijdrage willen leveren in de opvoeding van uw kind.

Normen, waarden en gedrag zijn hierbij van belang en ook vinden we uw mening belangrijk. We zijn continu bezig ons beleid kritisch te evalueren en waar nodig te verbeteren.

In ons pedagogisch beleidsplan wordt beschreven hoe wij werken aan de 4 competenties, genoemd in de Wet Kinderopvang. Namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale competenties en de overdracht van normen en waarden.

In het pedagogisch beleidsplan staat tevens beschreven wat ons algemeen beleid is inzake kinderopvang en de specifieke werk afspraken die zijn gemaakt.

Het pedagogisch beleidsplan ligt bij ons ter inzage.