Zieke kinderen

Het kan gebeuren dat uw kind ziek wordt gedurende de opvang. Als wij gedurende de opvang constateren dat een kind ziek is, nemen wij altijd contact met u op om te overleggen.

Medicijngebruik

In verband met allerlei wettelijke regelingen m.b.t. medisch handelen in de kinderopvang, hanteren wij de volgende regel: In principe worden er in het Kindcentrum (buitenschoolse opvang, peutergroep en kinderdagverblijf) geen medicijnen toegediend aan de kinderen.

Medicijnen toedienen is sinds enige tijd volgens de wet BIG een ‘eenvoudige medische handeling’ en mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van ouders. Als leidsters medicijnen zouden toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders, zijn zij strafbaar. Vandaar dat wij deze regel instellen. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt als het gaat om een medicijn dat op doktersrecept is voorgeschreven, op naam van het kind, voorzien van een bijsluiter en een recente datum. De ouder geeft toestemming d.m.v. een volledig ingevulde en ondertekend formulier.

Medische Hulp

Bij Kindcentrum La Luna is altijd iemand aanwezig met een BHV-certificaat. De gediplomeerde groepsleiding heeft tevens een speciale kinder-EHBO-cursus gevolgd. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om medische hulp in te roepen. In die gevallen gaan wij naar de dichtstbijzijnde EHBO-post. Uiteraard wordt u in een dergelijk geval zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.