Aanmelden

Aanmelden voor kinderopvang in Delden, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang kan via onze aanmeldingsformulieren:

Meer informatie?

BSO (locatie Rood Zwart)
Langestraat 155, Delden
Mobiel: 06 51 54 77 69

’t Maantje (Locatie Azelo)
Engelbertinkstraat 18, Azelo
Mobiel: 06 12 63 92 32